logo

MEME BAŞI İNVERSİYONU

MEME BAŞI İNVERSİYONU

Nipple adı verilen süt kanallarının açıldığı göğüs ucunda ve onun çevresini saran kahverengi renkli bölgede görülen şekil bozukluklarının hem estetiğe hem de işleve dair sorunları beraberinde getirdiği söylenebilir. Genetik unsurlar ya da doğum neticeleri yüzünden de bu gibi deformasyonlar meydana gelebilir. Henüz doğum yapmamış ve genç yaşlarındaki bir kadının areolası (memedeki kahverengi bölge) yaklaşık 4 cm çapındadır, göğüs uçları dışa dönüktür ve simetrik bir görünüm sunar. Bazı durumlarda meme uçları içeriye doğru çökmüş olabilir ki bu duruma literatürde “Inverted Nipple” adı verilmektedir.

Doğumdan ve emzirme döneminin ardından meme uçları çoğu zaman daha geniş bir biçim alır ve renginde koyulaşma meydana gelebilir. Zaman geçtikçe öne doğru çıkıklık azalabilmekle beraber bazen de meme ucunun dışarıya doğru daha da sivrildiği de gözlenebilir. En sıkça görülen deformasyon biçim, meme ucu büyürken etrafının da genişlik kazanmasıdır. Genişleyen meme ucu ya da içeriye doğru çökme, kadınların psikolojik olarak etkilenmesine neden olurken, onları hamilelikten sonra ortaya çıkacak emzirme sorunlarıyla yüz yüze getirir.

Öte yandan meme ucunun genetik bakımdan geniş ve yayvan olması illaki doğum ve emzirme süreçlerine bağlı değildir. Ancak yine de meme ucu eğer içeriye dönükse bu durum büyük ihtimalle genetik ve doğumsal nedenler yüzündendir. Bu tarz sorunlar daha ziyade tek bir meme özelinde ortaya çıkmaktadır. Ancak iki taraflı olduğu durumlar da mevcuttur. Müdahalenin biçimi meydana gelen deformasyona göre değişiklik gösterecektir.

Bu sorunlar göğüs başına yapılan lokal anestezi altında bir girişim sayesinde çözülebilir. Erken evre sorunlarda süt kanallarına zarar gelmez ve ilerleyen süreçlerde emzirmede sıkıntı yaşamazsınız. Meme başındaki duyular korunur ve istenilen büyüklükte ve görünümde göğüs başı elde edilir. Çok ileri evre sorunlarda meme başını dışarı almak için süt kanallarının kesildiği teknikleri kullanmak gerekebilir. Muayene sırasında hangi yöntemin size uygun olduğu doktorunuz tarafından size belirtilecektir. Ameliyat takriben 30 dakika sürer, hastanede yatmanıza gerek yoktur ve ertesi gün işinize devam edebilirsiniz.

Hamilelik döneminde hormonların etkileri yüzünden göğüsler hacim kazandıkça, areola yani meme başının renkli alanının çapı da giderek genişler. Memenin çapı ile areolanın genişlemesi arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Ortalama bir areola yaklaşık 4 cm çapa sahiptir, ama hamilelikte bu rakam çok daha artabilir. Bu durum estetik görünüm açısından sorun yaratır ve areolanın çapını küçültmek için yapılan girişimler sayesinde ortadan kaldırılabilir. 4 cm’lik çapı aşan kesimin ötesinde kalan bölümü kaplayan deri, halka biçiminde çıkarılabilir ve bu sayede göğüs ucu daraltılabilir. Bu ameliyat hastaların gündelik toplumsal yaşamını etkilemez ve areola etrafında genellikle oldukça belirsiz bir iz bırakarak iyileşir.

Meme başında görülen şekil bozuklukları sık sık karşılaşılan problemlerden olsa da, sadece bu sebepten ötürü kadınların estetik cerrahlara başvurma oranı düşük düzeylerdedir. Ancak bu sorunlar psikolojik ve cinsel yaşantınızı etkileyebilecek noktalara ulaşabilir. Örneğin ince kıyafetler giyerken zorlanabilirsiniz ya da özel yaşantınızda çekingen davranabilirsiniz. En sık biçimiyle görülen sorunlardan birinin “inversiyon” yani içeri dönük meme ucu olduğunu belirtmiştik. Eğer üçük hacimli memelerde inversiyon problemi varsa, silikon protezler ile meme büyütme sonrası bu durum basıncın etkisi ile kendiliğinden düzelebilir. Protezin basıncı yetersiz kalır veya büyütme ameliyatı uygun görülmez ise, meme başının hem dik görünmesini hem de belirginlik kazanmasını sağlayan bir müdahale yukarı da da anlatıldığı şekli ile mümkündür.

Göğüs uçlarındaki asimetri sorunu da sıkça karşılaşılan bir konudur. Bir meme başı büyükken bir diğeri küçük olabilir. Böyle bir durumda genel olarak büyük meme başının küçültülmesi ve her iki meme başının büyüklüğünün birbirine benzetilmesi tercih edilir.

Bir diğer meme başı problemi ise meme başının ortadan ayrık olması ya da parçalı bir görünüm arz etmesidir. Bu görünümün ortadan kaldırılması için parçalı olan kısımlar çıkartılabilir, ayrık kesimler birleştirilebilir.

Son olarak meme başları ile ilgili sık bilinen bir sorun, özellikle meme kanseri sonrası meme başlarının alınmış olmasıdır. Bu durumda çıkıntılı olan meme ucu ve renkli olan meme başı çeşitli teknikler ile rekonstrükte edilebilir. Meme ucu için en sık tercih edilen yöntemler, çevredeki lokal dokular ile meme ucunun oluşturulmasıdır. Renkli meme başı için ise en sık tercih edilen teknik kasık bölgesinden alınan bir deri yaması ile meme başının yapılmasıdır. Bu alandaki deri tıpkı areola gibi ince bir yapı sergiler ve rengi de oldukça benzerdir. Bunların dışında dövme ile de meme başına benzer bir görünüm elde etmek mümkündür.

Paylaş:

Etiketler: Meme Başı İnversiyonu, Göğüs Estetiği Fiyatları, Meme Estetiği, Ankara, Prof. Dr. Haldun Kamburoğlu, Meme Ameliyatları Ankara

Yorumlar
Doktorunuza Sorun